Czas trwania (31m 36s), zobacz sam i oceń komentarze.

Darmowe Korepetycje z Biologii, spotkanie 10: Tkanki roślinne, rośliny zarodnikoweZainteresowanie wasze: 5681, czas trwania: 31m 36s, ciekawe: obecnie brak dodatkowej informacji, ocena: 77. Komentarze od was:

- Pytanie: Aparaty szparkowe otwierają się podczas napływu, czy odpływu jonów potasu?
Podczas odpływu, ponieważ wtedy zmniejsza się stopień uwodnienia cytoplazmy.
Odnoszę się do tego, że otwierają się gdy w cytoplazmie pojawiają się asymilaty, czyli robi się ona bardziej "stężona".
Dobrze rozumuję?
- Kallus kojazy mi sie tylko z jednym...z tkankami tworczymi :D
- Dlaczego rośliny transportują cukry w postaci sacharozy ?